PoDoCo-ohjelman kautta on kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana myönnetty rahoitus 51 tohtorin ja yrityksen yhteistyöprojektille.

Uusia ratkaisuja prosessiteollisuuden digitalisointiin ja vehnäherkkyyteen

PoDoCo-ohjelman kevään 2017 apurahahakukierroksella yli 400 nuorta tai pian valmistuvaa tohtoria 42 eri tieteenalalta haki mukaan ohjelmaan. 24 eri toimialoilla toimivaa pk-yritystä ja suuryritystä halusi investoida tohtorin palkkaamiseen. Lopulta 14 nuorta tohtoria pääsi mukaan ohjelmaan.Huang Xin tutkii PoDoCo-ohjelmassa yhteistyössä Fazerin kanssa mahdollisuuksia vehnäherkkyyden vähentämiseen. "Terveyttä ja erityisesti suoliston hyvinvointia edistävät leipomotuotteet ovat keskeinen osa Fazerin tutkimusstrategiaa. PoDoCo-ohjelmassa tehtävä viljaproteiinien tutkimus palvelee näiden tavoitteiden saavuttamisessa", kuvailee Fazerin tutkimusjohtaja Jussi Loponen hankkeen vaikuttavuutta.Navid Khajehzadeh kehittää yhdessä Outotec (Finland) Oy:n kanssa ratkaisuja mineraalirikastusprosessien reaaliaikaiseen mineraalimittaukseen ja analysointiin. "Rikastusprosessien reaaliaikaiseen mineraalimittaukseen ei ole olemassa valmista teknologiaa. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut pohjautuvat vahvaan tutkimukseen ja edistävät prosessiteollisuuden digitalisoitumista parantaen merkittävästi prosessin ohjausmahdollisuuksia", automaatiokonseptien kehitysjohtaja Jani Kaartinen kuvaa yhteishankkeen taustaa.Eräs tohtorin palkkaavista yrityksistä on Orion Corporation, joka kehittää yhdessä Henrik Paavilaisen kanssa uutta mallia hermorappeuman ja neuropaattisen kivun tutkimiseen. "Neurorappeumasairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja MS-tauti, ovat alati kasvava ongelma maailmassa. Nykyiset hoidot eivät paranna tautia ja hoitovaste on vajavainen. Myös neuropaattisen kivun hoito nykylääkkein on haastavaa, koska kivun taustalla olevia syntymekanismeja ei tunneta tarpeeksi hyvin", tohtori Henrik Paavilainen taustoittaa Orionin kanssa toteutettavaa yhteishankettaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi malli hermorappeuman ja neuropaattisen kivun tutkimiseen, joka mahdollistaa sairauksien paremman ymmärtämisen ja uusien lääkeratkaisujen kehittämisen.PoDoCo-apurahoja myönnetty jo 51 projektille

PoDoCo-ohjelma lanseerattiin keväällä 2015. Neljän apurahahakukierroksen myötä ohjelman kautta on myönnetty rahoitus yhteensä 51 tohtorin ja yrityksen yhteistyöprojektille. Ensimmäiset projektit ovat päättymässä kuluvan vuoden aikana ja kokemukset yhteisprojekteista ovat sekä yritysten että tohtoreiden näkemyksen mukaan hyvät.

"Olemme onnistuneet vakiinnuttamaan PoDoCo-ohjelman osaksi tohtorintutkinnon jälkeisiä mahdollisuuksia. 51 rahoitetun projektin kautta uskon ohjelmalla olevan keskeinen merkitys yritysten ja tohtoreiden välisen yhteistyön edistämisessä. Ohjelma tarjoaa tohtoreille konkreettisen mahdollisuuden yksityiselle sektorille työllistymisessä ja edistää yritysten pitkäjänteistä strategista uusiutumista", PoDoCo-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Professori Yrjö Neuvo kuvaa ohjelman vaikuttavuutta.

PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

Seuraava apurahahakukierros syksyllä 2017

PoDoCo-ohjelman seuraava apurahahakukierros järjestetään 15.9–3.11.2017. Ohjelmaan voi osallistua toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

PoDoCon kevään 2017 apurahat myönnettiin seuraaville henkilöille:

Nimi

Ala

Yhteistyöyritys

Apuraha (€)

Säätiö

Alhava Juuso

Elektroniikan tutkimusala

Kyynel OY (KNL Networks)

28 000

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Dai Yue

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

LangWitty

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Grocholski Thadee

Lääketieteellinen bioteknologia

Care4living Oy

28 000

Liikesivistysrahasto

Guo Jie

Taloustiede

Aavaintec

28 000

KAUTE säätiö

Gupta Abhishekh

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

CGI

28 000

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Huang Xin

Maataloustiede

Fazer

21 000

Liikesivistysrahasto

Iancu Bogdan

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Genevia Technologies Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Jin Hua

Kemiantekniikka

BroadBit Battery

28 000

Svenska Kulturfonden

Khajehzadeh Navid

Prosessitekniikka

Outotec Oy

28 000

Tekniikan edistämissäätiö

Liu Xiaoli

Matematiikka

Polar Electro Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Orlov Pavel

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Stereoscape

14 000

Tekniikan edistämissäätiö

Paavilainen Henrik

Lääketieteellinen bioteknologia

Orion Corporation

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Quist Liina-Maija

Sosiologia

Akordi Oy

28 000

Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Tamminen Janne

Matematiikka

Imaqen Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Search

Latest news

PoDoCo matchmaking event brought companies and post docs together

  • August 31, 2015 14:14
The first ever organized PoDoCo matchmaking event gathered together almost 100 post docs and company representatives. In the event post docs have opportunity to meet companies interested in PoDoC..

Read more


PoDoCo PROGRAM GRANTS APPLICATION ROUND OPENS

  • September 01, 2015 08:15
PoDoCo program opens application round for grants from 1st September 2015 to 15th October 2015. Grants awarded by PoDoCo foundation pool are intended for academic research with high industry rele..

Read more


Elinkeinoelämään tohtoreita – Ensimmäiset Post Docs in Companies -apurahat jaettiin

  • December 11, 2015 09:39
Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman ensimmäinen apurahakierros tohtorien siirtymiseksi elinkeinoelämään oli menestys. Apurahaa haki 285 tohtoria useilta eri aloilta, myös yritysten kiinnostus ..

Read more


View all news