Yli 50 myönnettyä PoDoCo-apurahaa

 • June 09, 2017 13:29

PoDoCo-ohjelman kautta on kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana myönnetty rahoitus 51 tohtorin ja yrityksen yhteistyöprojektille.

Uusia ratkaisuja prosessiteollisuuden digitalisointiin ja vehnäherkkyyteen

PoDoCo-ohjelman kevään 2017 apurahahakukierroksella yli 400 nuorta tai pian valmistuvaa tohtoria 42 eri tieteenalalta haki mukaan ohjelmaan. 24 eri toimialoilla toimivaa pk-yritystä ja suuryritystä halusi investoida tohtorin palkkaamiseen. Lopulta 14 nuorta tohtoria pääsi mukaan ohjelmaan.Huang Xin tutkii PoDoCo-ohjelmassa yhteistyössä Fazerin kanssa mahdollisuuksia vehnäherkkyyden vähentämiseen. "Terveyttä ja erityisesti suoliston hyvinvointia edistävät leipomotuotteet ovat keskeinen osa Fazerin tutkimusstrategiaa. PoDoCo-ohjelmassa tehtävä viljaproteiinien tutkimus palvelee näiden tavoitteiden saavuttamisessa", kuvailee Fazerin tutkimusjohtaja Jussi Loponen hankkeen vaikuttavuutta.Navid Khajehzadeh kehittää yhdessä Outotec (Finland) Oy:n kanssa ratkaisuja mineraalirikastusprosessien reaaliaikaiseen mineraalimittaukseen ja analysointiin. "Rikastusprosessien reaaliaikaiseen mineraalimittaukseen ei ole olemassa valmista teknologiaa. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut pohjautuvat vahvaan tutkimukseen ja edistävät prosessiteollisuuden digitalisoitumista parantaen merkittävästi prosessin ohjausmahdollisuuksia", automaatiokonseptien kehitysjohtaja Jani Kaartinen kuvaa yhteishankkeen taustaa.Eräs tohtorin palkkaavista yrityksistä on Orion Corporation, joka kehittää yhdessä Henrik Paavilaisen kanssa uutta mallia hermorappeuman ja neuropaattisen kivun tutkimiseen. "Neurorappeumasairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja MS-tauti, ovat alati kasvava ongelma maailmassa. Nykyiset hoidot eivät paranna tautia ja hoitovaste on vajavainen. Myös neuropaattisen kivun hoito nykylääkkein on haastavaa, koska kivun taustalla olevia syntymekanismeja ei tunneta tarpeeksi hyvin", tohtori Henrik Paavilainen taustoittaa Orionin kanssa toteutettavaa yhteishankettaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi malli hermorappeuman ja neuropaattisen kivun tutkimiseen, joka mahdollistaa sairauksien paremman ymmärtämisen ja uusien lääkeratkaisujen kehittämisen.PoDoCo-apurahoja myönnetty jo 51 projektille

PoDoCo-ohjelma lanseerattiin keväällä 2015. Neljän apurahahakukierroksen myötä ohjelman kautta on myönnetty rahoitus yhteensä 51 tohtorin ja yrityksen yhteistyöprojektille. Ensimmäiset projektit ovat päättymässä kuluvan vuoden aikana ja kokemukset yhteisprojekteista ovat sekä yritysten että tohtoreiden näkemyksen mukaan hyvät.

"Olemme onnistuneet vakiinnuttamaan PoDoCo-ohjelman osaksi tohtorintutkinnon jälkeisiä mahdollisuuksia. 51 rahoitetun projektin kautta uskon ohjelmalla olevan keskeinen merkitys yritysten ja tohtoreiden välisen yhteistyön edistämisessä. Ohjelma tarjoaa tohtoreille konkreettisen mahdollisuuden yksityiselle sektorille työllistymisessä ja edistää yritysten pitkäjänteistä strategista uusiutumista", PoDoCo-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Professori Yrjö Neuvo kuvaa ohjelman vaikuttavuutta.

PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

Seuraava apurahahakukierros syksyllä 2017

PoDoCo-ohjelman seuraava apurahahakukierros järjestetään 15.9–3.11.2017. Ohjelmaan voi osallistua toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

PoDoCon kevään 2017 apurahat myönnettiin seuraaville henkilöille:

Nimi

Ala

Yhteistyöyritys

Apuraha (€)

Säätiö

Alhava Juuso

Elektroniikan tutkimusala

Kyynel OY (KNL Networks)

28 000

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Dai Yue

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

LangWitty

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Grocholski Thadee

Lääketieteellinen bioteknologia

Care4living Oy

28 000

Liikesivistysrahasto

Guo Jie

Taloustiede

Aavaintec

28 000

KAUTE säätiö

Gupta Abhishekh

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

CGI

28 000

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Huang Xin

Maataloustiede

Fazer

21 000

Liikesivistysrahasto

Iancu Bogdan

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Genevia Technologies Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Jin Hua

Kemiantekniikka

BroadBit Battery

28 000

Svenska Kulturfonden

Khajehzadeh Navid

Prosessitekniikka

Outotec Oy

28 000

Tekniikan edistämissäätiö

Liu Xiaoli

Matematiikka

Polar Electro Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Orlov Pavel

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Stereoscape

14 000

Tekniikan edistämissäätiö

Paavilainen Henrik

Lääketieteellinen bioteknologia

Orion Corporation

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Quist Liina-Maija

Sosiologia

Akordi Oy

28 000

Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Tamminen Janne

Matematiikka

Imaqen Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto


PoDoCo spring application round results will be published on 16 June 2016

 • May 16, 2017 23:23

Results of the PoDoCo spring 2017 application round will be published on 16 June 2017.

All the applicants will be informed personally. The names of the grant recipients will be published at PoDoCo website and according to the standard practices of the foundation which has awarded the grant.


PoDoCo spring application round 1.3.-13.4.2017

 • January 23, 2017 12:14

PoDoCo Promotes the strategic renewal of Finnish industry

Are you:

 • A company with cutting-egde renewal ideas and looking for the help of a talented postdoc to investigate your ideas?
 • Postdoc who has recently completed or will soon complete your doctorate degree and is interested in a career in industry?

PoDoCo program may be just right for you!

What's in it for your?

PoDoCo is a matchmaking program supporting long term competitiveness and strategic renewal of companies. It increases employment of young doctors in the private sector. The duration of PoDoCo period is 1-2 years and it consist of two phases: research period and targeted research period. PoDoCo program is funded by PoDoCo foundation pool and companies participating in the program. PoDoCo foundation pool offers research grants for the research period. After the research period the company hires the Post doc to deepen the research results and to create company specific insight for a period of time equivalent to the period of the grant period.

For companies PoDoCo program offers an opportunity to investigate new strategic openings with the help of talented and practically oriented post docs, who are familiar with scientific analysis and synthesis methods.

The program will assist companies by:

 • Helping companies to find highly-skilled and talented young postdocs to investigate new strategic openings
 • Offering a research grant that covers the costs of a postdoc during the research period

For a PoDoCo researcher the program offers a research period followed by a targeted research period lasting all together 1-2 years. The program will assist postdocs by:

 • Offering a research grant for for academic research having strategic importance for Finnish industry
 • Offering an opportunity to work in industry and gain industrial experience.

Who can participate?

PoDoCo program is aimed for all disciplines.

 • All companies operating in Finland are welcome to join the PoDoCo Program
 • All young doctors who have recently completed or will soon complete their doctorate degree are welcome to join the PoDoCo Program

How to participate?

The PoDoCo spring application round will take place from 1st March 2017 to13th April 2017.

The application process is simple:

1) Describe your/your organisation's research interests by filling in PoDoCo profile here

 • PoDoCo program makes continuous analysis by scanning the information and offers matching suggestions

2) Select a postdoc/company with whom to collaborate

3) Agree on collaboration with the postdoc and sign LoI (Letter of Intent)

4) Prepare together a project plan (max 5 pages) describing the objectives of the project as well as an explanation of the main activities and expected results foreseen. It is important that the impact of the project for the company and the company's renewal is included in the project plan.

5) The postdoc applies a grant by filling in the electronic application form and uploading required attachments at PoDoCo website. The electronic application must be sent by April 13th 2017.

For more information

 • Contact Essi Huttu, Program Manager, PoDoCo
  • email: essi.huttu(at)dimecc.com
  • tel. +358 40 840 9259


PoDoCo ohjelman kasvu jatkuu

 • December 20, 2016 09:05

Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman syksyn 2016 apurahakierroksella ohjelmaan haki mukaan ennätysmäärä tohtoreita. Vuoden 2016 aikana PoDoCo-ohjelman vuotuinen volyymi on kasvanut lähes miljoonaan euroon.

Taiteesta tiedettä ja tieteestä taidetta

PoDoCo-ohjelman syksyn 2016 apurahahakukierros oli menestys. Yhteensä 490 nuorta tai pian valmistuvaa tohtoria 42 eri tieteenalalta haki mukaan ohjelmaan. 43 eri toimialoilla toimivaa pk-yritystä ja suuryritystä halusi investoida tohtorin palkkaamiseen. Lopulta 14 nuorta tohtoria pääsi mukaan ohjelmaan.

Susanne Kumpulainen tutkii PoDoCo-ohjelmassa yhteistyössä Polar Electron kanssa aivosähkökäyrän käyttömahdollisuuksia yrityksen asiakaskohderyhmille. "Olen tehnyt uraauurtavaa aivotutkimusta 10 vuotta. Graduopinnoissani syvennyin psykobiologiaan ja sitä ennen opiskelin teknillisessä yliopistossa sähkötekniikkaa. Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta päästä soveltamaan laaja tieteellistä osaamistani osana yrityksen tutkimus- ja kehitysprojektia", Kumpulainen kuvaa projektin lähtökohtia.

Mikko Laitinen tutkii yhdessä Recenart Oy:n kanssa luonnontieteellisten menetelmien hyödyntämistä taideteosten aitouden määrittelemisessä. Taiteen autentikointi on perinteisesti perustunut konossöörien tekemään teoksen silmämääräiseen arviointiin. Luonnontieteellisten menetelmien kautta voidaan merkittävästi parantaa arvioinnin luotettavuutta ja nopeutta. "PoDoCo-hankkeessa teemme taiteesta tiedettä ja tieteestä taidetta", tiivistää Recenart Oy:n toimitusjohtaja Tiina Koivulahti.

Eräs tohtorin palkkaavista yrityksistä on Kesko. "Kansainvälinen kilpailu ja verkkokaupan yleistyminen on johtanut vähittäiskaupan alan murrokseen. Kesko pyrkii olemaan kehityksen kärjessä vauhdittamalla merkittävästi kehitystään digitaalisessa toimintaympäristössä. PoDoCo-ohjelman kautta tuoreiden tohtorien lahjakkuus ja osaaminen saadaan hyödynnettyä. Samalla pyrimme luomaan kilpailuetua datan ja analytiikan hyödyntämisestä", analytiikkapäällikkö Kaisu Lahdensuu taustoittaa yhdessä tohtori Mohammad Tabatabaein kanssa toteutettavaa yhteishanketta.

PoDoCo ohjelman vuotuinen volyymi lähes miljoonaan euroa

Vuoden 2016 lopulla Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja Svenska Kulturfonden liittyivät mukaan PoDoCo-ohjelmaan. Molemmat säätiöt allokoivat vuonna 2017 ohjelmaan 112 000 euroa. Lisäksi PoDoCo-ohjelmassa jo mukana olevat säätiöt ovat ohjelman erinomaisen vastaanoton myötä lisänneet panostuksiaan.

PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

Seuraava apurahahakukierros keväällä 2017

PoDoCo-ohjelman seuraava apurahahakukierros järjestetään 1.3–13.4.2017. Ohjelmaan voi osallistua toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

PoDoCon syksyn 2016 apurahat myönnettiin seuraaville henkilöille:

Nimi

Ala

Investoiva yritys

Apuraha (€)

Säätiö

Carletti Claudio

Kemian tekniikka

KEMIRA Oyj

28 000

Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Holmbacka Simon

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Elisa OYJ

28 000

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Katsigiannis Michail

Teollisuustalous

Magister Solutions Oy

28 000

Tekniikan edistämissäätiö

Khazraie Shoulaifar Tooran

Kemian tekniikka

Kiilto Oy

28 000

Tekniikan edistämissäätiö

Komulainen Jukka

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Bittium Wireless Oy

28 000

Tekniikan edistämissäätiö

Kontturi Juha

Biologia

Medix Biochemica

28 000

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Kumpulainen Susanne

Terveystieteet

Polar Electro OY

28 000

Liikesivistysrahasto

Laitinen Mikko

Fysiikka

Recenart Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Lehtikangas Ossi

Fysiikka

Rocsole LTD

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Lehtonen Eero

Elektroniikan tutkimusala

GE Healthcare

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Ojala Marisa

Kliininen lääketiede

Ovumia Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Pärnänen Tuomas

Konetekniikka

Synoste Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Tabatabaei Mohammad

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Kesko

28 000

KAUTE-säätiö

Yamamoto Akio

Materiaalitekniikka

Metsä Wood

14 000

Suomen Kulttuurirahasto


Maa- ja vesitekniikan tuki ry joins PoDoCo program

 • December 01, 2016 08:08

Maa- ja vesitekniikan tuki ry will join PoDoCo program for the year 2017 by allocating 112 000 euros in grants to young doctors for academic research with high-industry relevance. The aim of the PoDoCo program is to promote academic research supporting long term competitiveness and strategic renewal of Finnish companies, and the employment of young doctors in industry. PoDoCo facilitates novel meetings and matches of post docs and companies and offers young scholars funding for academic research having strategic importance for Finnish companies. PoDoCo program is aimed for young doctors who have recently completed or will soon complete their doctoral degree. PoDoCo program has two application rounds each year and awards some 15 post-doctoral grants in each round.

PoDoCo program, is a joint initiative of Finnish universities, industry and foundations. PoDoCo program is set up by Finnish Cultural Foundation, Jenny and Antti Wihuri Foundation, Finnish Foundation for Technology Promotion, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Maj and Tor Nessling Foundation, Foundation for Economic Education, KAUTE Foundation, Technology Industries of Finland Centennial Foundation and DIMECC.


PoDoCo brings companies and postdocs together - Jonathan Fagerström puts his research knowledge to use at Ferroplan

 • September 21, 2016 16:46

Postdoc, Jonathan Fagerström, found employment through the PoDoCo program. At the company Ferroplan, Fagerström gets to put his research expertise into practice. The aim of PoDoCo is to advance the employment of doctors into companies and improve the ability of Finland's economic life to reform ambitiously and in the long-term.

Read more about the collaboration of Jonathan Fagerström and Ferroplan from Nessling blog.


PoDoCo autumn application round 15.9.-31.10.2016

 • August 23, 2016 12:27

PoDoCo Promotes the strategic renewal of Finnish of industry

Are you:

 • A company with cutting-egde renewal ideas and looking for the help of a talented postdoc to investigate your ideas?
 • Postdoc who has recently completed or will soon complete your doctorate degree and is interested in a career in industry?

PoDoCo program may be just right for you!

What's in it for your?

PoDoCo is a matchmaking program supporting long term competitiveness and strategic renewal of companies. It increases employment of young doctors in the private sector. The duration of PoDoCo period is 1-2 years and it consist of two phases: research period and targeted research period. PoDoCo program is funded by PoDoCo foundation pool and companies participating in the program. PoDoCo foundation pool offers research grants for the research period. After the research period the company hires the Post doc to deepen the research results and to create company specific insight for a period of time equivalent to the period of the grant period.

For companies PoDoCo program offers an opportunity to investigate new strategic openings with the help of talented and practically oriented post docs, who are familiar with scientific analysis and synthesis methods.

The program will assist companies by:

 • Helping companies to find highly-skilled and talented young postdocs to investigate new strategic openings
 • Offering a research grant that covers the costs of a postdoc during the research period

For a PoDoCo researcher the program offers a research period followed by a targeted research period lasting all together 1-2 years. The program will assist postdocs by:

 • Offering a research grant for for academic research having strategic importance for Finnish industry
 • Offering an opportunity to work in industry and gain industrial experience.

Who can participate?

PoDoCo program is aimed for all disciplines.

 • All companies operating in Finland are welcome to join the PoDoCo Program
 • All young doctors who have recently completed or will soon complete their doctorate degree are welcome to join the PoDoCo Program

How to participate?

The PoDoCo autumn application round will take place from 15th September 2016 to 31st October 2016.

The application process is simple:

1) Describe your/your organisation's research interests by filling in PoDoCo profile by October 15th here

 • PoDoCo program makes continuous analysis by scanning the information and offers matching suggestions

2) Select a postdoc with whom to collaborate

3) Agree on collaboration with the postdoc and sign LoI (Letter of Intent)

4) Prepare together with the postdoc a project plan (max 5 pages) describing the objectives of the project as well as an explanation of the main activities and expected results foreseen. It is important that the impact of the project for the company and the company's renewal is included in the project plan.

5) The postdoc applies a grant by filling in the electronic application form and uploading required attachments at PoDoCo website. The electronic application must be sent by October 31st 2016.

For more information

 • Contact Essi Huttu, Program Manager, PoDoCo
  • email: essi.huttu(at)dimecc.com
  • tel. +358 40 840 9259Ennätysmäärä PoDoCo-tohtoreita virtaa yrityksiin uudistamistyöhön

 • June 13, 2016 09:07

Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelman toinen apurahakierros oli menestys. Yhteensä 372 nuorta tai pian valmistuvaa tohtoria 42 eri tieteenalalta haki mukaan ohjelmaan. 35 yritystä halusi investoida tohtorin palkkaamiseen. 13 nuorta tohtoria pääsi kesäkuussa mukaan ohjelmaan.

Suomessa yksityinen sektori työllistää noin 20 % valmistuneista tohtoreista. Tämä on verrattain vähän verrattuna Yhdysvaltoihin, Belgiaan, Tanskaan ja Alankomaihin, joissa yksityinen sektori työllistää jopa 40 % tohtoreista. Selvitysten mukaan tohtoreiden siirtymisen vauhdittamiseksi elinkeinoelämän palvelukseen tarvitaan erilaisia yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyöalustoja, joissa yritykset ja nuoret tutkijat kohtaavat. PoDoCo-ohjelma tuo nuoret tohtorit ja elinkeinoelämän yhteen kaksivaiheisella ohjelmalla: aluksi nuori tohtori paneutuu annettuun ongelmaan säätiörahoituksella ja jatkaa sen jälkeen aiheen jatkokehittelyä yrityksen tarpeiden ohjaamana ja yrityksen rahoittamana.

PoDoCo tohtorit vauhdittavat uusien syöpälääkkeiden kehitystä ja kehittyville markkinoille laajenemista

Ohjelmaan osallistuneet yritykset edustivat useita eri toimialoja ja ohjelmaan osallistui sekä pk-yrityksiä että suuryrityksiä. Julia Lindqvist Åbo Akademista kehittää Orion Pharman kanssa uusia entistä tehokkaampia syöpälääkkeitä. "Olen jo vuosia tehnyt syöpätutkimusta. PoDoCo-ohjelman kautta avautui mahdollisuus nostaa tutkimukseni vaikuttavuutta, sekä edistää hyvinvointia ja terveyttä yhteiskunnassamme. On hienoa, että Orion Pharma kiinnostui investoimaan tähän", kertoo Lindqvist.

Toinen tohtorin palkkaavista yrityksistä on Rovio Entertainment Ltd. "PoDoCo-ohjelman avulla pyrimme vahvistamaan yrityksemme kilpailukykyä. Tähän tarvitaan parhaita kykyjä. Tohtori tuo kehitystyöhömme tarvittavan laajan ja analyyttisen lähestymisen sekä korkeatasoisen tutkimusosaamisen", kuvaa kehitysjohtaja Ossi Tiltti.

Minna Mayer tutkii PoDoCo ohjelmassa Vaisala Oy:n kanssa yritystoimintaan vaikuttavia ulkoisia tekijöitä kehittyvillä markkinoilla. "Projekti tarjoaa meille tärkeää ymmärrystä kehittyvillä markkinoilla toimimisesta, minkä avulla varmistamme johtavan asemamme markkinoilla ja kehitämme kilpailukykyämme edelleen", kuvailee PoDoCo-ohjelman tavoitteita Vaisalan johtaja Panu Partanen. "Vaisalan toimiala meteorologia on tutkimuskohteena erityisen moniulotteinen, koska sääilmiöillä on voimakkaat kulttuuriset, uskonnolliset, teknologiset ja yhteiskunnalliset ulottuvuutensa. Tämän vuoksi toimialan tutkiminen kehittyvillä markkinoilla on erityisen mielenkiintoinen", Minna Mayer täydentää tutkimusasetelmaa.

Seuraava apurahahakukierros syksyllä 2016

PoDoCo-ohjelman seuraava apurahahakukierros järjestetään 15.9–31.10.2016. Ohjelmaan voi osallistua toimialariippumattomasti mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

"Olemme onnistuneet vakiinnuttamaan PoDoCo-ohjelman osaksi tohtorintutkinnon jälkeisiä mahdollisuuksia. Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen kolme uutta säätiötä on lähtenyt mukaan ja ohjelman rahoitus on kaksinkertaistunut. Jatkamme edelleen panostamista ohjelmasta tiedottamiseen sekä yrityksille että yliopistoille", kertoo PoDoCo-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Professori Yrjö Neuvo.

PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat, Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Ohjelman toteutuksesta vastaa FIMECC Oy.

PoDoCon kevään 2016 apurahat myönnettiin seuraaville henkilöille:

Nimi

Ala

Yhteistyöyritys

Apuraha

Säätiö

Albrecht Robert

Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka

Noiseless Acoustics Oy

28 000

Tekniikan edistämissäätiö

Arjonen Antti

Terveystieteet

Misvik Biology Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Athukorala Kumaripaba

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Rovio Entertainment Ltd.

28 000

KAUTE-säätiö

Fagerström Jonathan

Ympäristötekniikka

Ferroplan Oy

28 000

Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Farahnakian Fahimeh

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Quva Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Gadgil Bhushan

Kemia

Canatu Oy

28 000

Tekniikan edistämissäätiö

Kanerva Mikko

Materiaalitekniikka

Synoste Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Lehtinen Sanna

Humanistiset tieteet

Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Lindqvist Julia

Lääketiede

Orion Corporation

28 000

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Långvik Otto

Kemian tekniikka

KWH Mirka

28 000

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Mayer Minna

Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

Vaisala

28 000

Liikesivistysrahasto

Natri Heini

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

Genevia Technologies Oy

28 000

Suomen Kulttuurirahasto

Staboulis Stratos

Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

KONE Oyj

28 000

Tekniikan edistämissäätiö


Maj and Tor Nessling Foundation joins PoDoCo program

 • February 17, 2016 16:14

Maj and Tor Nessling Foundation will join PoDoCo program for the year 2016 by allocating 28 000 euros in grants to young doctors for academic research with high-industry relevance. The aim of the Foundation is to support scientific research and science based solutions that promote environmental protection. The aim of the PoDoCo program is to promote academic research supporting long term competitiveness and strategic renewal of Finnish companies, and the employment of young doctors in industry. PoDoCo facilitates novel meetings and matches of post docs and companies and offers young scholars funding from one source for academic research having strategic importance for Finnish companies. PoDoCo program is aimed for young doctors who have recently completed or will soon complete their doctoral degree. PoDoCo program has two application rounds each year and awards some 10 post-doctoral grants in each round.

PoDoCo program, is a joint initiative of Finnish universities, industry and foundations. PoDoCo program is set up by Finnish Cultural Foundation, Finnish Foundation for Technology Promotion, Foundation for Economic Education, Jenny and Antti Wihuri Foundation, KAUTE Foundation, Maj and Tor Nesslingin Foundation, Technology Industries of Finland Centennial Foundation and FIMECC.


The Foundation for Economic Education joins PoDoCo program

 • February 16, 2016 10:52

The Foundation for Economic Education will join PoDoCo program for the year 2016 by allocating 56 000 euros in grants to young doctors for academic research with high-industry relevance. The aim of the PoDoCo program is to promote academic research supporting long term competitiveness and strategic renewal of Finnish companies, and the employment of young doctors in industry. PoDoCo facilitates novel meetings and matches of post docs and companies and offers young scholars funding from one source for academic research having strategic importance for Finnish companies. PoDoCo program is aimed for young doctors who have recently completed or will soon complete their doctoral degree. PoDoCo program has two application rounds each year and awards some 10 post-doctoral grants in each round.

PoDoCo program, is a joint initiative of Finnish universities, industry and foundations. PoDoCo program is set up by Finnish Cultural Foundation, Finnish Foundation for Technology Promotion, Foundation for Economic Education, Jenny and Antti Wihuri Foundation, KAUTE Foundation, Technology Industries of Finland Centennial Foundation and FIMECC.

Search