Humanists and social scientists have something to offer to companies

News

Humanister och samhällsvetare har något att ge företagen

News

Humanisteilla ja yhteiskuntatieteilijöillä on yrityksille annettavaa

News

PoDoCo Doctors Support the Renewal of Small and Medium-sized Enterprises

News

PoDoCo-tohtorit tukevat erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten uudistumista

News

Exporting Finnish Education Expertise to India with Cultural Intelligence

News, Project Stories

PoDoCo-ohjelman kautta nyt myös tohtoreita mediayrityksiin

News

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkijalle PoDoCo-rahoitus

News

Tutkijatohtori kehittää innovatiivisia puupohjaisia tuotteita

News