Ansök om PoDoCo-poolens stipendier 15.9–31.10

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) deltar i programmet Post Docs in Companies (PoDoCo) som förenar företag med forskare på doktorsnivå. Unga doktorer ges tillfälle att bidra med sin forskning till företag, och samtidigt få insikter i företagsvärlden och möjlighet att bli anställda.

Programmet finansieras av PoDoCo-poolen, som består av stiftelser och fonder, och av de företag som deltar i programmet. PoDoCo-poolen beviljar postdoc-forskaren ett stipendium för en högst ettårig forskningsperiod. Efter forskningsperioden anställer företaget postdoktorn för högst ett år för att fördjupa forskningsresultaten och skapa företagsspecifik insikt. PoDoCo-programmet är öppet för alla företag verksamma i Finland.

SLS har möjlighet att årligen finansiera två forskare i humaniora och samhällsvetenskaper inom programmet.

Ansök om PoDoCo-poolens stipendier är öppet 15.9–31.10

Läs mer