Humanisteilla ja yhteiskuntatieteilijöillä on yrityksille annettavaa

Svenska litteratursällskapet i Finland kymmenentenä säätiönä mukaan tohtoreita ja yrityksiä yhdistävään PoDoCo-ohjelmaan

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) on kymmenes säätiö, joka liittyy PoDoCo-ohjelmaan. Yritysten uudistumista tohtorien tutkimuksen avulla tukeva ohjelma käynnistyi vuonna 2015 ja sen aikana on myönnetty jo yli 150 apurahaa.

”Haluamme parantaa humanististen ja yhteiskuntatieteellisten tutkijoiden, myös ruotsinkielisten, mahdollisuuksia työskennellä yrityksissä”, sanoo SLS:n tutkimuspäällikkö Christer Kuvaja.

SLS perustettiin vuonna 1885 Johan Ludvig Runebergin muistoksi. SLS haluaa PoDoCo-tohtorien avulla tuoda yrityksiin uusia tuulia.

”Toivomme erityisesti, että yritykset heräävät huomaamaan, että humanisteilla ja yhteiskuntatieteilijöillä on yrityksille jotain annettavaa. Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus voi tuoda yritykseen entistä pehmeämpiä arvoja ja auttaa uudistamaan yrityksen imagoa ja asiakassuhteita,” Kuvaja toteaa.

SLS:n lisäksi PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Paulon säätiö ja Helsingin Sanomain säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain. Rahoitetut projektit edustavat useita eri tieteenaloja ja toimialasektoreita lääketieteestä materiaalitekniikkaan ja lasten emotionaalista kehitystä tukevista sovelluksista aktiivimagneettilaakerointiin. Ohjelmaa organisoi DIMECC Oy, joka on Suomen teollisuuden johtava innovaatioalusta.

”On hienoa saada Svenska litteratursällskapet i Finland mukaan PoDoCo-ohjelmaan. Nyt on mahdollista rahoittaa entistä enemmän ei-teknisiä yhteistyöprojekteja”, sanoo PoDoCo-ohjelman päällikkö tohtori Seppo Tikkanen.

”SLS:n liittyminen PoDoCo-ohjelmaan tuo mukanaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Odotamme mielenkiinnolla, millaisia avauksia yritykset ja tutkijat kehittävät”, Tikkanen toteaa.