Humanister och samhällsvetare har något att ge företagen

Svenska litteratursällskapet i Finland deltar i PoDoCo-programmet som förenar forskare med företag

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) är den tionde stiftelsen som deltar i PoDoCo. Programmet, som inleddes 2015, har redan delat ut över 150 stipendier. PoDoCo hjälper företag att förnya sig genom att förena deras verksamhet med doktoranders forskning.

”Vi vill förbättra möjligheterna för forskare inom humaniora och samhällsvetenskaper, också svenskspråkiga, att anställas av företag”, säger SLS forskningschef, docent Christer Kuvaja.

SLS grundades 1885. Sällskapet vill föra in nya strömningar hos företagen via PoDoCo-forskare.

”Uttryckligen önskar vi att företagen skulle få upp ögonen för att även humanister och samhällsvetare har något att ge dem. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kan bidra med mjukare värderingar till företaget och erbjuda nya infallsvinklar bland annat kring företagens image och kundrelationer”, fortsätter Kuvaja.

Utöver Svenska litteratursällskapet finansierar Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen för teknikens främjande, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj och Tor Nesslings stiftelse, Paulon säätiö ja Helsingin Sanomain säätiö PoDoCo-programmet med nästan en miljon euro per år. Detta möjliggör en utdelning av ungefär 35 helårsstipendium per år. De finansierade projekten representerar olika discipliner och verksamheter, från medicin till materialteknik och från applikationer som stöder barns emotionella utveckling till lagerkransning av aktivmagneter. Programmet organiseras av DIMECC Ab som är den ledande innovationsplattformen inom finsk industri.

“Det är fint att få med Svenska litteratursällskapet i Finland i PoDoCo-programmet. Nu är det möjligt att finansiera även icke-tekniska samarbetsprojekt”, säger PoDoCo-programmets ledare teknologie doktor Seppo Tikkanen.

“SLS deltagande i PoDoCo-programmet medför helt nya möjligheter. Vi ser fram emot att se hurdana förslag företagen och forskarna kommer att utveckla”, konstaterar Tikkanen.