Jo sata PoDoCo-tohtoria vauhdittamassa yritysten uusiutumista

Tohtoreita ja yrityksiä yhdistävä Post Docs in Companies -ohjelma rahoitti syksyn hakukierroksellaan 17 uutta tohtorien ja yritysten yhteistyöprojektia. Yhteensä sata tohtoria on siirtynyt ohjelman tukemana elinkeinoelämän palvelukseen.

PoDoCo-ohjelman syksyn 2018 hakukierroksella osallistui reilu 200 nuorta tai pian valmistuvaa tohtoria ja lähes 50 yritystä. Tohtoreiden ja yritysten yhteistyöprojekteja syntyi yhteensä 27 kappaletta, joista rahoitettiin 17. Rahoitetut projektit edustavat useita eri tieteenaloja ja toimialasektoreita kotieläin- ja maitotaloustieteistä, psykologiaan ja ympäristötekniikkaan sekä koneiden valmistuksesta arkkitehtipalveluihin ja tukkukauppaan. PoDoCo-tohtorit edustavat myös useita kansallisuuksia ja ohjelman rooli erityisesti ulkomaalaistaustaisten tohtoreiden työllistymisessä yksityiselle sektorille on merkittävä.

”PoDoCo-ohjelman tavoitteena on nimenomaan tarjota uutta osaamista laajasti eri tieteenaloilta kaikille yrityssektoreille. Uudet PoDoCo-tohtorit tutkivat muun muassa digitaalisia ratkaisuja, uusien suomalaiseen metsään pohjautuvien tuotteiden kehittämistä ja uusien ympäristöystävällisten teknologioiden luomista”, kuvailee PoDoCo-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja professori Yrjö Neuvo.

PoDoCo-ohjelma on myös tarjonnut ratkaisuja ulkomaalaisten opiskelijoiden osaamisen vakiinnuttamiseen Suomeen sekä korkeasti koulutettujen työvoimapulaan. ”PoDoCo-ohjelmassa olemme nähneet, kuinka erittäin lahjakkaat ulkomaalaistaustaiset nuoret ovat onnistuneet löytämään työpaikan yrityksistä ja heidän osaamisensa on saatu valjastettua suomalaisen elinkeinoelämän uudistumiseen”, Neuvo jatkaa.

PoDoCo-tohtorit edistämään ympäristöystävällisiä teknologioita, innovatiivisia metsätuotteita ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä ikäihmisten hoidossa

Fanni Mylläri tutkii yhdessä Valmet Technologies Oy:n kanssa, kuinka pienhiukkaspäästöjä voidaan vähentää meriliikenteessä ja energian tuotannossa savukaasupesurijärjestelmän avulla.

”Erilaiset pienhiukkaspäästöt ovat haitallisia ympäristölle ja terveydelle. Projektissa selvitetään, kuinka savukaasupesurin avulla voidaan puhdistaa energian tuotannon ja meriliikenteen savukaasut hiukkaspäästöistä. Nykyiset pesurijärjestelmät keskittyvät pääasiassa typpi- ja rikkipäästöjen puhdistamiseen, mutta pesureiden vaikutusta pienhiukkaspäästöihin ei vielä tunneta riittävän hyvin,” Mylläri taustoittaa tutkimusta. Projektin tulokset ohjaavat nykyisten sekä uusien savukaasupesurijärjestelmien kehittämistä.

”Ympäristöystävällisyys on meille tärkeä teema. Vähentämällä pienhiukkaspäästöjä voimme parantaa merkittävästi ilman laatua ja vähentää pienhiukkasten aiheuttamia terveysriskejä ja ilmastovaikutuksia”, kertoo Valmet Technologies Oy:n R&D Portfolio Manager Joakim Autio tutkimuksen odotetuista vaikutuksista

Nanbing Qin tutkii yhdessä Hankkijan kanssa, kuinka havupuiden pihkan resiinihapon avulla voidaan edistää märehtijöiden hyvinvointia, terveyttä ja tuottavuutta.

”Pihkan parantava voima haavojen hoidossa on tunnettu Suomessa ja vuosisatoja. Myös tieteellisesti on todistettu pihkan estävän bakteerien kasvua haavoissa. Nyt tavoitteenamme on valjastaa pihkan tehoaineet eläinten ruokinnassa toimivaan muotoon, tukemaan märehtijöiden immuunivastetta ja suoliston kuntoa”, kertoo Hankkijan vientipäällikkö Derek Gaffneytutkimuksesta. Nanbing Qinillä on laaja osaaminen märehtijöiden ravitsemuksen ja aineenvaihdunnan alalta sekä vankka kokemus molekyylibiologian menetelmistä.

”Nanbingin osaaminen on merkittävän lisä tutkimus- ja kehitystiimiimme. Lisäksi hänen kansainväliset verkostonsa tukevat vientistrategiaamme”, Derek Gaffney täydentää tohtoriosaamisen merkitystä käynnistyvälle tutkimusprojektille.

Eräs tohtorin palkkaavista yrityksistä on Everon, joka on erikoistunut pilvipohjaisiin terveyden- ja sosiaalihuollon mobiileihin hyvinvointiteknologiaratkaisuihin. Näissä käytetään esimerkiksi kuva-analyysia, liiketietoja, sensoridataa ja turvarannekkeiden aktiviteettitietoja, jotka kaikki tuottavat suuren määrän dataa. Tätä dataa on tarkoitus hyödyntää projektissa käyttäjäkeskeisessä terveydentilan seurannassa sekä hoitajien hoitopäätösten ennakoimisessa. Projektissa on tarkoitus tutkimuksella vahvistaa tuotekehitystä myös keinoälyn koneoppimisella.

”Tutkimuksen tavoitteena on ikääntyvän ihmisen itsenäisen asumisen sekä häntä hoitavan hoitohenkilökunnan hoitoprosessin kokonaisvaltainen tukeminen. Tämä on tärkeää, koska maailmassa on arvioitu olevan vuonna 2050 noin 2,1 miljardia yli 60-vuotiasta”, tekniikan tohtori Olli Lahdenoja kertoo tutkimuksen tavoitteista ja vaikuttavuudesta.

Seuraava apurahahakukierros keväällä 2019

PoDoCo-ohjelman seuraava apurahahakukierros järjestetään 1.3–15.4.2019. Ohjelmaan voi osallistua mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö toimialasta riippumatta.

PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Paulon säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

PoDoCo-ohjelmaa organisoi DIMECC Oy, joka on Suomen teollisuuden johtava innovaatioalusta. DIMECCin omistavat Suomen johtavat valmistavan ja digitaalisen teollisuuden yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Yli 2000 teollisuuden ja tutkimuksen huippuammattilaista on mukana DIMECCin innovointityössä.

 

Alkuperäinen STT Infon tiedote