Jo yli 200 tohtorin PoDoCo-hankkeet uudistaneet yrityksiä

Tuorein tutkimustieto edistää teollisuuden digivihreää siirtymää

Post Docs in Companies -ohjelman (PoDoCo) syksyn 2021 hakukierroksella rahoitusta saa 13 tohtorien ja yritysten yhteistyöprojektia.
”Tällä hakemuskierroksella korostuivat digivihreän siirtymän hankkeet. Yrityksissä on kiinnostusta kehittää teknologioita, joissa resursseja hyödynnetään entistä tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Postdocien avulla yritykset pystyvät hyödyntämään uusinta tietoa hiilijalanjäljen pienentämiseen”, sanoo PoDoCo-ohjelman vetäjä tohtori Seppo Tikkanen DIMECC Oy:stä.PoDoCo-ohjelman kautta on saatu yrityksiin jo 201 tohtorin osaamista. Vuonna 2015 käynnistyneen PoDoCon kautta apurahaa on haettu 397 hankkeeseen. Täysin toteutuneiden PoDoCo-projektien tuloksena 90 prosenttia apurahan saaneista on työllistynyt yhteistyöyritykseen.

Neljä hanketta LUT-yliopistosta
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT oli vahvasti esillä sekä hakemuksissa että myönnetyissä apurahoissa. Yritykset pääsevät hyödyntämään LUT-yliopiston sähkötekniikan osaamista neljän rahoituksen saaneen PoDoCo-hankkeen avulla.
Tohtori Dmitry Egorov keskittyy PoDoCo-yhteistyössään sähkömoottorien kehitykseen Danfoss Editronin kanssa. Kun tehotiheydet kasvavat, vaaditaan entistä enemmän tietoa sähkömagnetismin sekä lämpö- ja rakennesuunnittelun keskinäisistä suhteista.
“PoDoCo-ohjelma Danfoss Editron Oy:n kanssa tarjoaa minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden saada intensiivistä koulutusta ja alaan liittyvää kokemusta sähkömekaanisten järjestelmien kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, johon en muuten pystyisi paneutumaan vastaavalla tasolla ja niin pitkäksi aikaa kuin ohjelman puitteissa on mahdollista”, Dmitry Egorov sanoo.

Maametalleja talteen
Tuore Turun yliopiston tohtori Pasi Salonen kehittää PoDoCo-projektissaan menetelmää harvinaisten maametallien (REE, rare-earth element) käsittelyyn sekä talteenottoon erityisesti elektroniikkaromusta ja teollisuuden sivuvirroista. Harvinaisia maametalleja käytetään monissa uusissa ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävissä ratkaisuissa, esimerkiksi tuulivoimaloissa ja sähköautoissa, joten niiden kysyntä on kasvanut.
Kiertotaloutta edistävässä projektissaan Salonen kehittää yhdessä jyväskyläläisen Weeefiner Oy:n kanssa 4D-tulostettuja suodattimia metallien sieppaukseen. Ne ovat 3D-tulostettuja suodattimia, jotka on kemiallisesti funktionalisoitu.
”Akateemisen tutkimusmaailman lisäksi minua on aina kiinnostanut teollisuus, ja PoDoCo yhdistää molemmat. Weeefiner Oy:n kanssa yhteistyössä tehtävä PoDoCo-projekti 4D REE -sieppareiden parissa on minusta mielenkiintoinen ja tärkeä, sekä se mahdollistaa väitöskirjatyössäni saadun tiedon ja taidon hyödyntämisen käytännön haasteen edessä. PoDoCo ohjelman kautta ovi on auki sekä akatemiaan että teollisuuteen”, Pasi Salonen kertoo.
Apurahoja kaikille tieteenaloille
PoDoCo-apurahoja myönnetään kaikille tieteenaloille. Insinööri- ja luonnontieteet ovat olleet parhaiten edustettuna, mutta yritykset ovat hakeneet toimintansa uudistamiseen myös yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden osaajia.
Vuonna 2022 koko PoDoCo-ohjelmassa on jaossa apurahoja noin miljoonan euron verran. Rahoituskierros on kaksi kertaa vuodessa.

PoDoCo-ohjelma:
PoDoCo®-ohjelman seuraava apurahahaku on avoinna 1.3.-15.4.2022
Ohjelmaan voi osallistua toimialasta riippumatta mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö: www.podoco.fi.
PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, sekä Paulon Säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain noin miljoona euroa. Tämä mahdollistaa noin 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

Lisätietoja:
PoDoCo-ohjelman vetäjä, Seppo Tikkanen, DIMECC Oy, seppo.tikkanen(at)dimecc.com, puh. 040 840 2780

PoDoCo-ohjelman syksyn 2021 apurahat myönnettiin seuraaville henkilöille:

Hakija Yritys Hankkeen nimi
Ali Mohammed Sapotech Oy Modelling of the microstructures and mechanical properties of thermomechanically processed high strength steels
Neisi Neda ABB Uncertainty quantification of state-space observer-based methods for diagnostic of multiple faults in the electric motor
Markkinen Niko Measur Oy Agile testing services for the new food industry
Choudhury Tuhin SpinDrive Oy Development of Active Magnetic Bearing Identification tool (AMBIT)
Salonen Pasi Weeefiner Oy SLS 4D-Printed Scavengers for Rare-Earth Element Sequestering
Singh Parul Misvik Biology Oy and Orion Pharma Oy Ex vivo evaluation of novel antibody-drug conjugate therapies in metastatic melanoma
Tetik Müge Skanska Oy Decreasing construction waste through industrialized logistics management
Egorov Dmitry Danfoss Editron Oy Multiphysics Simulation of an Electric Drive
Khan Iqra Sadaf Elisa Corporation A carbon handprint approach for identifying business growth opportunities in industrial supply chain management processes: Towards sustainable digitalisation
Kim Heesoo Yaskawa Environmental Energy Development of a simulation model to identify electromagnetic effects on dynamics of electrical drive trains
Kumari Kajal Finnadvance Development of human olfactory-brain connection-on-chip system
Panchal Bhaveshkumar Valio Ltd. Characterization and improvement of the mechanical integrity of agglomerated spray-dried dairy ingredients
Potenciano Machado Leyter Elisa Oyj Early detection of structural anomalies in manufacturing semiconductors: a mathematical inverse problem approach