Kaupunkitutkija arkkitehtitoimistossa: PoDoCo-ohjelma saattaa yhteen yritykset ja tuoreet tohtorit

Tohtori Riina Lundman ja toimitusjohtaja Kasmir Jolma vievät kaupunkisuunnittelun tutkimusta arkkitehtitoimiston arkeen. Kuvaaja: Ashley Penn

Tutkijatohtori Riina Lundman kehittää tutkimuspalveluja ja osallistuvan kaupunkisuunnittelun menetelmiä yhdessä Jolma Arkkitehdit Oy:n kanssa.

Turun yliopiston tutkijatohtori Riina Lundman on aloittanut vuoden mittaisen yhteistyöprojektin tamperelaisen Jolma Arkkitehdit Oy:n kanssa. PARTI-hanke (Participatory Urban Design — Researching for Best Practices) on osa Post Docs in Companies -ohjelmaa (PoDoCo), joka pyrkii edistämään suomalaisten yritysten strategista uudistumista ja nuorten tohtorien työllistymistä yksityiselle sektorille. PARTI-hankkeen aikana Lundman ja Jolma Arkkitehdit Oy kehittävät yhdessä yrityksen tutkimuspalveluja sekä integroivan ja osallistuvan kaupunkisuunnittelun menetelmiä.

– Ensimmäiset puoli vuotta teen hankkeessa normaalia tieteellistä tutkimusta Liikesivistysrahaston apurahan turvin. PoDoCo-ohjelman ideana on, että tutkimusjakson jälkeen yritys palkkaa tutkijan vastaavaksi ajaksi yritykseen töihin. Tämän vuoksi pyrin tutkimuksellani vastaamaan myös yrityksen kehittämistoiveisiin, Lundman kertoo.

Tutkimustieto osaksi kaupunkisuunnittelua

PARTI-hankkeen tavoitteena on luoda dialogisen kaupunkisuunnittelun malli, jota voidaan käyttää sekä tutkimuksessa että myöhemmin yrityksen varsinaisessa toiminnassa. Hankkeen perimmäisenä tarkoituksena on pohtia, miten tutkimusperusteista tietoa voitaisiin paremmin hyödyntää kaupunkisuunnittelussa ja todellisissa kaupunkikehittämishankkeissa. Osallistuvien suunnittelumenetelmien kehittäminen ja käyttäminen ovat keskeinen osa hanketta.

– PARTI-hankkeemme sisältö ja tavoitteet on pidetty tarkoituksellisesti joustavina, sillä näin jää tilaa myös yllätyksille ja uusille ideoille, Lundman täydentää.

Turun yliopiston maantieteen oppiaineesta vuonna 2018 väitellyt Lundman kokee, että PoDoCo-ohjelma mahdollistaa täysin uudenlaisen toimintatavan, josta kaikki lopulta hyötyvät.

– Pystyn tekemään tutkimusta, jolla on vaikutusta, ja jakamaan asiantuntijuuttani yrityksen ja heidän asiakkaidensa käyttöön. Väitöskirjani koski muun muassa osallistuvaa kaupunkisuunnittelua, julkisten tilojen kehittämistä ja kaupunkitaidetta, ja voin hyödyntää näitä kaikkia erityisosaamisalueitani myös tässä uudessa hankkeessa. Samalla saan itse tärkeää käytännön työkokemusta kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtipalvelujen alalta, Lundman toteaa tyytyväisenä.

Yritysten ja tutkijoiden välinen “Tinder”

– Emme tunteneet toisiamme aikaisemmin, vaan PoDoCo-ohjelma saattoi yrityksemme ja Lundmanin yhteen, yhteishankkeen toisen osapuolen, Jolma Arkkitehtien toimitusjohtaja Kasmir Jolma kertoo. PoDoCoon voivat osallistua suomalaiset yritykset sekä vastavalmistuneet tai pian valmistuvat tohtorit miltä alalta tahansa.

– Etsimme yritykseemme juuri osallistuvan kaupunkisuunnittelun erityisasiantuntijaa, ja siinä mielessä oli onni, että myös Lundman oli jättänyt yhteystietonsa ja luonut tutkimusprofiilinsa PoDoCo-ohjelman verkkojärjestelmään, Jolma kuvailee yhteistyön taustoja.

– Eli kyseessä on vähän kuin yritysten ja tutkijoiden välinen Tinder, Lundman naurahtaa väliin.

PoDoCo:n tarjoama yhteistyö- ja rahoitusmalli on sekä Lundmanille että Jolma Arkkitehdit Oy:lle uusi kokemus, joten hankkeen alussa on mennyt jonkin verran aikaa erilaisten toimintatapojen ja tavoitteiden yhteensovittamiseen.  Molemmat osapuolet ovat kuitenkin innoissaan PoDoCo-ohjelman ja yhteisen PARTI-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista.

– PoDoCo-rahoituksen alku on yritykselle suhteellisen riskitöntä aikaa, ja itse saan ylläpitää ja kehittää osaamistani tutkijatohtorina melko vapaasti, joten odotan kovasti yhteistyömme tuloksia, Lundman kommentoi.

– Tutkijan saaminen osaksi tiimiämme vahvistaa yrityksemme osaamista ja luo lisäarvoa myös asiakkaillemme, Jolma puolestaan kuvailee yhteistyön hyötyjä yrityksen näkökulmasta.

 

Post Docs in Companies -ohjelman kevään hakuaika on 1.3-15.4.2019.

Alkuperäinen tiedote julkaistu ePressissä