PoDoCo auttaa rekrytoimaan asiantuntijoita

PoDoCo on nopea lääke yrityksen työvoimapulaan. Kuva Shutterstock

Post Docs in Companies -ohjelma rakentaa yrityksen tulevaisuutta osaamisen avulla.

Työvoimapula on ongelma kasvavalle ja kehittyvälle yritykselle. Post Docs in Companies -ohjelma (PoDoCo) auttaa yrityksiä rekrytoimaan uutta osaamista. Työtekijöiden löytämisen lisäksi PoDoCo rakentaa myös yrityksen tulevaisuutta.

”PoDoCon selkärankana on kaksivaiheinen tutkimusprojekti, joka perustuu hiljattain väitelleen tohtorin osamiseen ja yrityksen tarpeeseen kehittyä. Tutkimusprojektissa luodaan pohjaa yrityksen tulevaisuuden tuotteille, liiketoiminnalle ja kasvulle. Tavoitteena on, että projektin päätyttyä postdoc jää yritykseen jatkamaan tätä kehitystä”, ohjelman vetäjä, tohtori Seppo Tikkanen DIMECC Oy:stä kertoo.

Jo 187 tohtoria on tukenut yritysten uudistumista vuonna 2015 alkaneen PoDoCo-ohjelman avulla. Täysin toteutuneiden PoDoCo-projektien jälkeen 90 prosenttia tohtoreista on työllistynyt yhteistyöyritykseen.

Kemisti mikro-optiikan kehittäjäksi

Tohtori Ville Nissinen työskentelee kemistinä mikro- ja nanofotoniikan suunnitteluun ja valmistukseen erikoistuneessa Nanocompissa. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori siirtyi teknologiayrityksen tuotekehitystiimiin PoDoCo-ohjelman avulla.

”Nanocompilla tutustuin teolliseen tutkimukseen ja pääsin näkemään, miten yritysmaailmassa toimitaan. Parasta oli se, että pääsin näyttämään osaamistani, minkä avulla sain myös alan työpaikan”, Ville Nissinen kertoo.

Nanocomp keskittyy kulutuselektroniikan, lasersensoreiden ja erikoisvalaistuksen mikro- ja nanofotoniikkatuotteiden valmistukseen. PoDoCo-projektin tavoitteena oli kehittää polymeeripinnoitteita suuren pinta-alan valojohteisiin, joita käytetään esimerkiksi sähköisten papereiden (e-papereiden) valaisussa. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti valojohteiden väritasapainon hallintaan. Tuloksia sovelletaan nyt suoraan Nanocompin tuotekehitykseen.

”Hyvin suunniteltu ja toteutettu tutkimusprojekti voi parantaa yrityksen kilpailukykyä. Lisäksi ohjelmaan osallistuminen antaa mahdollisuuden tutustua uuteen työntekijään. Ohjelma on suunniteltu siten, että myös yrityksen riskit ovat vähäisiä. Oman kokemukseni perusteella voin suositella PoDoCo-ohjelmaa lämpimästi teknologiayrityksille”, Nissinen sanoo.

Apurahoja kaikille tieteenaloille

Tänä vuonna koko PoDoCo-ohjelmassa on jaossa apurahoja noin miljoonan euron verran. Rahoituskierros on kaksi kertaa vuodessa.

Apurahoja myönnetään kaikille tieteenaloille. Insinööri- ja luonnontieteet ovat olleet parhaiten edustettuna, mutta yritykset ovat hakeneet toimintansa uudistamiseen myös yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden osaajia.

”Muiden kuin teknisten ja luonnontieteiden hakemusten lukumäärä on kasvamassa. Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden hankkeiden lukumäärän toivotaan kasvavan edelleen, koska tulevaisuuden tuotteet, palvelut ja liiketoimintakonseptit eivät perustu pelkästään teknologisiin ratkaisuihin”, Seppo Tikkanen sanoo.

 

PoDoCo-ohjelma:

PoDoCo-ohjelman apurahahaku on avoinna 15.9.–31.10.2021

Ohjelmaan voi osallistua toimialasta riippumatta mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö: www.podoco.fi.

PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Paulon Säätiö sekä Helsingin Sanomain Säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain noin miljoona euroa. Tämä mahdollistaa noin 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.