PoDoCo-tohtorit tukevat erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten uudistumista

Tohtoreita ja yrityksiä yhdistävä Post Docs in Companies -ohjelma rahoitti syksyn hakukierroksellaan 17 uutta tohtorien ja yritysten yhteistyöprojektia. Jo 134 tohtoria on tukenut yritysten uudistumista PoDoCo-ohjelman avulla.

PoDoCo-ohjelman syksyn 2019 hakukierroksella rahoitusta saa 17 tohtoreiden ja yritysten yhteistyöprojektia. PoDoCo-hakuun osallistui 30 yrityksen ja tuoreen tai pian valmistuvan tohtorin yhteistyöprojektia. PoDoCo-apurahoja on vuonna 2015 käynnistyneen ohjelman aikana myönnetty yhteensä 134.

– Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat olleet aktiivisia ja menestyksekkäitä PoDoCo-ohjelmassa. Tällä hakukierroksella 75 % rahoitetuista yhteistyöprojekteista kohdistuu juuri pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen tutkimuksen avulla, sanoo PoDoCo-ohjelman päällikkö tohtori Seppo Tikkanen.

Nyt rahoitetuissa yhteistyöprojekteissa siirtymä tutkimuksesta yritysmaailmaan on aiempaa lyhyempi, sillä lähes puolet tohtoreista on valmistunut kuluvana vuonna tai valmistuu kevään puolella. PoDoCo-ohjelman rooli on alusta alkaen ollut suuri erityisesti ulkomaalaistaustaisten tohtoreiden työllistämisessä yksityiselle sektorille. Syksyn hakukierroksellakin lähes puolet tohtoreista on ulkomaalaistaustaisia.

Rahoitetut projektit edustavat useita eri tieteenaloja ja toimialasektoreita lääketieteestä materiaalitekniikkaan ja lasten emotionaalista kehitystä tukevista sovelluksista aktiivimagneettilaakerointiin.

Sääennusteita korttelin tarkkuudella 

Kaupungissa sääolosuhteet voivat muuttua korttelista toiseen, johtuen vaihtelevista pinnanmuodoista. Ilmaston ja ympäristön muuttuessa on entistä tärkeämpää ymmärtää paikallisia sääolosuhteita. Vaisalan PoDoCo-hanke toteutetaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Keväällä väittelevä Maria Filioglou tutkii hankkeessaan Helsingin tuuliolosuhteiden ennusteiden osuvuutta muun muassa Vaisalan uusien tuulen etämittaukseen tarkoitettujen tuulilidar-laitteiden avulla.

– Hankkeesta odotetut tulokset luovat tärkeää tietoa Vaisalan Smart City -liiketoimintakonseptin kehitykselle. Tulosten avulla voidaan saada parempi ymmärrys, miten kaupunkiympäristöjen sääennusteiden osuvuutta voitaisiin parantaa korttelimittakaavassa. Tulevat kansalaisten palvelut, kuten lentotaksit ja drone-kuljetukset, tarvitsevat aiempaa tarkempaa säätietoa turvalliseen ja tehokkaampaan operointiin, sanoo ilmailun liiketoiminnan kehityksestä vastaava Tapio Haarlaa Vaisalasta.

Tutkittuja kasveja seinään ja pöytään

Turun yliopiston molekulaarisen kasvibiologian tutkijatohtori Martina Angeleri tutkii PoDoCo-hankkeessa valon vaikutuksia Plantui Oy:n pienoiskasvihuoneessa. Plantuin valo- ja vesiviljelytekniikalla kasvaneiden kasvien kemiallista koostumusta ja kasvua ei ole aiemmin tieteellisesti tutkittu. PoDoCo-hankkeessa on tavoitteena selvittää muun muassa valo-olosuhteiden muutoksen vaikutuksia vitamiinien sekä erilaisten antioksidantteina toimivien yhdisteiden ja sokereiden pitoisuuksiin.

– Kehitän projektissa valo-olosuhteita, jotka vaikuttavat kasvien kasvuun ja makuun. Ideana on, että jokainen voi nauttia kasvattamansa ruuan sellaisena kuin itse haluaa. Aloitan tutkimukseni lehtisalaatilla, lehtikaalilla ja tomaateilla. Tarkoituksena on laajentaa muihin kasveihin myöhemmin. Odotan hanketta innolla, sillä elintarviketiede on ollut aina sydäntäni lähellä ja nyt voin yhdistää sen tutkimukseeni, Angeleri toteaa.

Huleveden hallintaa

Helsingin yliopistosta keväällä väittelevä Long Xie on tutkinut vertikaalisten kasvien mikrobilisäystä kuusi vuotta. PoDoCo-tutkimusta hän tekee kotimaisen pk-yrityksen InnoGreenin sisä- ja ulkokasviseinien kasvualustojen parissa.

Xien aikaisempien tutkimuksien mukaan hyödyllisillä mikrobeilla voi olla suurikin vaikutus kasviseinien toiminnalle. Ulkokasviseinissä kiinnostaa erityisesti huleveden hallintakapasiteetti.

– Toivomme, että tutkimuksen tulokset herättävät kuluttajien kiinnostusta kasviseiniin sekä tuottavat todisteita uuden kehitteillä olevan ulkokasviseinärakenteen hulevesien hallinnasta. Tutkimus on elintärkeä, jotta InnoGreen voi tuoda markkinoille parhaan mahdollisen tuotteen urbaanin viherinfran luomiseen sekä kaupunkien hulevesien hallintaan ja luo pohjan onnistuneelle kansainvälistymiselle, toteaa Innogreenin perustajaosakas Mikko Sonninen.

Seuraava apurahahakukierros keväällä 2020

PoDoCo-ohjelman seuraava apurahahakukierros järjestetään 1.3–15.4.2020. PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Paulon säätiö ja Helsingin Sanomain säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

 

PoDoCo-ohjelman syksyn 2019 apurahat myönnettiin seuraaville henkilöille:

Nimi Yhteistyöyritys Ala Apuraha (€) Säätiö
Angeleri Martina Plantui Oy Luonnontieteet- Biotieteet 28 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Antin Kim-Niklas TrueFlaw Oy Tekniikka –  Materiaalitekniikka 28 000 Svenska Kulturfonden
Filioglou Maria Vaisala Oyj Luonnontieteet – Maantiede ja ympäristötieteet 28 000 Maj ja Tor Nesslingin säätiö
Gómez Millán Gerardo Stora Enso Oyj Tekniikka – Teknillinen kemia, prosessitekniikka 28 000 Tekniikan edistämissäätiö
Jaatinen Pekko The Switch Drive Systems Oy Tekniikka – Sähkötekniikka 28 000 Tekniikan edistämissäätiö
Kallioniemi Pekka Neverthink Oy Luonnontieteet – Tietojenkäsittelytiede, informaatiotiede 28 000 Helsingin sanomain säätiö
Kihlström Minna Finnadvance Oy Lääke- ja terveystieteet – Biolääketiede 21 000 Suomen Kulttuurirahasto
Kulmala Antti Orion Pharma Oy Lääke- ja terveystieteet – Biolääketiede 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
Li Shupin Aittokoski Experience Ltd. Yhteiskuntatieteet- Kasvatustiede 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
Mäkäräinen Meeri OiOi Collective Oy Luonnontieteet – Tietojenkäsittelytiede, informaatiotiede 28 000 Liikesivistysrahasto
Palomäki Tommi Imagine Intelligent Materials Oy Tekniikka – Materiaalitekniikka 14 000 Liikesivistysrahasto
Sharma Sumita Ocllo Oy Luonnontieteet – Tietojenkäsittelytiede, informaatiotiede 28 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Wang Ling Teraloop Oy Tekniikka – Materiaalitekniikka 28 000 Kaute
Virtakoivu Reetta Faron Pharmaceuticals Oy Lääke- ja terveystieteet – Kliininen lääketiede 28 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Vuojolainen Jouni Aurelia Turbines Oy Tekniikka – Sähkötekniikka 28 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Xie Long InnoGreen Oy Maataloustieteet ja metsätieteet 28 000 Suomen Kulttuurirahasto
You Xiang SciTech-Service Oy Tekniikka – Teknillinen kemia, prosessitekniikka 28 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto