Tohtorit aloittaneet PoDoCo-rahoituksella jo yli 200 yrityksiä uudistavaa kehitysideaa

Image: Shutterstock

Kevään apurahahaku auttaa yrityksiä hyödyntämään uusinta tutkimustietoa ja rekrytoimaan osaajia.

PoDoCo-ohjelman (Post Docs in Companies) kautta yrityksiin on saatu jo 201 tohtorin osaamista. Ohjelma käynnistettiin vuonna 2015 professori Yrjö Neuvon ideoimana.

Tohtorien määrän kasvu elinkeinoelämässä on kansainvälinen ilmiö ja heijastelee toisaalta globaalien haasteiden ja toisaalta teknologisten murrosten tuomaa syvällisen osaamisen tarvetta.

”PoDoCo on osoittautunut oivaksi ohjelmaksi, joka ratkoo yritysten ja tohtorien kohtaamisongelmaa. Yhtenä ohjelman menestyksen mittarina on se, että on yrityksiä, joille PoDoCosta on tullut eräänlainen tohtorien rekrytointikanava. Eli he ovat palkanneet jo useita PoDoCo tohtoreita”, professori Yrjö Neuvo kertoo.

Vuosittain tohtoreita valmistuu Suomessa noin 1800 ja näistä neljännes (450) päätyy töihin yrityksiin.

”Tähän suhteutettuna PoDoCon vuosittain myöntämät noin 35 apurahaa kattavat noin 8 prosenttia yrityksiin työllistyvistä tohtoreista”, PoDoCo-ohjelman vetäjä Seppo Tikkanen sanoo.

Hakukierros auki huhtikuun puoliväliin

PoDoCo-ohjelma perustuu kaksivaiheiseen säätiörahoitusmalliin. Ensimmäinen osa on säätiön rahoittama tutkimusvaihe, joka kestää puoli vuotta tai vuoden. Sen aikana tohtori tekee kokopäiväisesti tutkimusta yhteistyöyritykselle yhteisesti sovitusta aiheesta. Ohjelman toisessa vaiheessa tohtori työskentelee yrityksen palkkaamana. Tavoite on, että ohjelman päätyttyä yritys rekrytoi tohtorin.

Täysin toteutuneiden PoDoCo-projektien tuloksena 90 prosenttia apurahan saaneista on työllistynyt yhteistyöyritykseen.

PoDoCo-rahoituskierros on kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2022 koko PoDoCo-ohjelmassa on jaossa apurahoja noin miljoonan euron verran. Kevään hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta – 15. huhtikuuta.

 

PoDoCo-ohjelma:

PoDoCo®-ohjelman seuraava apurahahaku on avoinna 1.3.–15.4.2022.

Ohjelmaan voi osallistua toimialasta riippumatta mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö. Verkkosivu: www.podoco.fi.

PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, sekä Paulon Säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain noin miljoona euroa. Tämä mahdollistaa noin 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

 

Lisätietoja:

PoDoCo-ohjelman vetäjä, Seppo Tikkanen, DIMECC Oy, seppo.tikkanendi(at)dimecc.com, puh. 040 840 2780