Yritykset mukaan kiertoteollisuuteen PoDoCo-tohtorien avulla

Käsi pitelee vihreää maapalloa.

Yritykset ovat suunnanneet kohti kiertotaloutta PoDoCo-yhteistyön avulla.

Säätiöiden rahoitus antaa pienillekin yrityksille mahdollisuuden uudistua. Tutkimuksen avulla on vähennetty teollisuudessa syntyviä jätteitä ja kehitetty kierrätysmenetelmiä.

PoDoCo-ohjelmassa on rahoitettu jo 151 yritysten ja tohtorien yhteistyöhanketta, joiden avulla synnytetään uutta liiketoimintaa. Monissa hankkeissa tavoitteena on ympäristövaikutusten vähentäminen.

”Useissa käynnissä olevissa PoDoCo-hankkeissa yritykset kehittävät uusia kestäviä energiaratkaisuja teollisuuteen. Hankkeissa etsitään esimerkiksi ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen sekä tehokkaita energian tuotanto- ja varastointimenetelmiä”, PoDoCo-ohjelman vetäjä tohtori Seppo Tikkanen kertoo.

Tehokkaampi energiantuotanto, sivuvirtojen käyttäminen ja jätteiden vähentäminen tai uudelleenkäyttö luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sementin valmistaminen aiheuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Keko geopolymeerit -yritys etsii keinoja korvata sementin käyttö betonin valmistuksessa ja käyttää teollisuudessa syntynyttä jätettä sementin korvaajana.

Kaivosteollisuus on yksi vettä eniten käyttävistä teollisuudenaloista. Metso Outotecin hankkeessa vedenkäytön minimoiminen metallinrikastusprosessissa vähentää ympäristövaikutuksia.

Biopohjaisia hiilikuituja vauhtipyörään

Tekniikan tohtori Meri Lundahl palkattiin jo vuoden PoDoCo-jakson jälkeen pysyvästi Teraloopiin ja hänet on vastikään nimitetty Chief Sustainability Officeriksi. Teraloop kehittää vauhtipyörää, jonka pyörivä liike varastoi energiaa tehokkaasti. Se voisi ratkaista esimerkiksi aurinko- ja tuulienergian varastointiongelmat. Lundahl tuli yritykseen PoDoCo-ohjelman kautta kehittämään vauhtipyörään biopohjaisia hiilikuituja, joiden avulla pyörä voitaisiin valmistaa edullisemmin ja ilman fossiilisia raaka-aineita. Lundahl on tutkinut myös vauhtipyörän elinkaarivaikutuksia.

Lundahlin osaamisen avulla yritys laajensi osaamistaan materiaaliteknologiaan. Onnistuneesta yhteistyöstä on yritykseen syntymässä materiaaliteknologiaan keskittynyt tiimi. Lundahlin työnkuvaan liittyykin jatkossa enemmän hallintoa, joten tutkimustyöhön tarttuu muun muassa yrityksen uusi PoDoCo-tohtori Ling Wang.

Teraloop on ollut tyytyväinen PoDoCo-ohjelmaan, koska pienemmänkin yrityksen on helppo ja kevyt saada sen kautta korkealaatuista osaamista käyttöönsä.

”PoDoCo sopii tilanteeseen, kun yrityksellä on tarve tutkia jotain uutta, mutta on liian riskialtista palkata joku alusta alkaen sitä tekemään. Tämä koskee erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla ei ole niin paljon resursseja käytössään. PoDoCo auttaa pieniä toimijoita hyödyntämään vastavalmistuneiden tohtoreiden asiantuntemusta ja saamaan tieteellisiä hankkeita liikkeelle”, Teraloopin toimitusjohtaja Ted Ridgway Watt sanoo.

Apurahoja jaetaan miljoonan verran

Seppo Tikkanen kertoo, että PoDoCo-ohjelmasta on rahoitettu paljon juuri pienten ja keskisuurten yritysten hankkeita. Apurahoja on myönnetty kaikille tieteenaloille. Insinööri- ja luonnontieteet ovat olleet parhaiten edustettuna, mutta yritykset ovat hakeneet toimintansa uudistamiseen myös yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden osaajia.

Tänä vuonna koko PoDoCo-ohjelmassa on jaossa apurahoja noin miljoonan euron verran. Rahoituskierros on kaksi kertaa vuodessa.

”Mielenkiintoista nähdä, miten korona vaikuttaa hakemusmääriin. Kevään haussa saimme yhtä paljon hakemuksia kuin ennen. Tässäkin tilanteessa yrityksillä olisi hyvä mahdollisuus saada PoDoCo:n kautta tukea uudistumiseen”, Tikkanen sanoo.

 

 

PoDoCo-ohjelma:

PoDoCo-ohjelman apurahahaku on avoinna 15.9.-31.10.2020

Ohjelmaan voi osallistua toimialasta riippumatta mikä tahansa yritys ja kuka tahansa väitöskirjan vastikään tehnyt tai lähiaikana väittelevä henkilö.

PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Paulon Säätiö sekä Helsingin Sanomain Säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain noin miljoona euroa. Tämä mahdollistaa noin 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

 

Tiedote on julkaistu ePressissä.