Säätiöt rahoittavat 17 uutta PoDoCo-tohtoria

Yritystä voi uudistaa tutkimalla empatiaa tai vedenkulutusta

Tohtoreita ja yrityksiä yhdistävä Post Docs in Companies -ohjelma rahoitti kevään hakukierroksellaan 17 uutta tohtorien ja yritysten yhteistyöprojektia. PoDoCo-ohjelman avulla säätiöt ovat rahoittaneet jo 151 uutta liiketoimintaa synnyttävää tutkimusta.

PoDoCo-ohjelman kevään 2020 hakukierroksella rahoitusta saa 17 tohtoreiden ja yritysten yhteistyöprojektia. PoDoCo-hakuun osallistui 28 yrityksen ja tuoreen tai pian valmistuvan tohtorin yhteistyöprojektia. PoDoCo-apurahoja on vuonna 2015 käynnistyneen ohjelman aikana myönnetty yhteensä 151.

Rahoitetut projektit edustavat useita eri tieteenaloja ja toimialasektoreita.

– Kevään hakukierroksella saimme mukaan monipuolisen joukon hakemuksia, mikä on hienoa, sillä pystymme rahoittamaan hankkeita kaikilta tieteenaloilta. Viime vuosina myös PoDoCoa rahoittavien säätiöiden joukko on laajentunut, joten voimme tukea yritysten uudistumista myös esimerkiksi yhteiskunnallisen tai kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta, sanoo PoDoCo-ohjelman päällikkö, tohtori Seppo Tikkanen.

Empatiatutkimuksesta syntyy animaatio

Alkuvuodesta mukaan liittynyt Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) rahoittaa lasten empatiaan liittyvää hanketta.

Moilossa ollaan innostuneita yhteistyöstä empatiatutkija Jan Nålsin kanssa hankkeessa Kasvava empatia – Empatian vahvistaminen lasten tarinankerronnan avulla. Nålsin kokemus tuo Moilolle uutta tietoa ja oivalluksia, jotka auttavat yritystä luomaan ainutlaatuista sisältöä lapsille. Moilon perustaja ja päätuottaja Petra Holm haluaa luoda tarinoita, jotka antavat lapsille mahdollisuuden pohtia empatiaa koskevia asioita sekä tuntea ja reagoida niihin.

– Haluamme auttaa lapsia kasvamaan, sanoo Holm yrityksen tunnuslausetta mukaillen.

– Olemme Moiloissa erittäin ylpeitä siitä, että pystymme edistämään empatiaa tällaisina aikoina.

Projektin tavoitteena on oppia kuinka lapset kokevat empatiaa ja kuinka tarinat synnyttävät lapsille tunneyhtymiä. Hankkeessa on kaksi päävaihetta – tutkimusvaihe ja luova vaihe, jossa tutkimustietoa käytetään Moilon kehittämään animaatiokonseptiin. Lisäksi syntyy lukuja tekeillä olevaan tietokirjaan empatiasta.

– Projekti on ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää tärkeimmät tutkimuskohteeni luovaan käytäntöön. Yhteistyö tuo myös lisää syvyyttä työlleni elokuvan ja tarinankerronnan parissa. Työskentelen projektissa yhdessä suomalaisten ja eurooppalaisten lasten tarinankerronnan ammattilaisten kanssa. Lisäksi pääsen myös tekemään töitä yhdessä lasten kanssa, mikä on kiehtovaa – ja tietenkin hauskaa, Jan Nåls kuvaa.

Kaivosvesi hyötykäyttöön

Outotecin ja tutkija Shila Jafarin Kaivosvesi Bisneskeissinä-tutkimusprojektiyhteistyön tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä, joiden avulla mineraalien ja metallien käsittelyssä käytettävää vettä pystytään hyödyntämään entistä paremmin. Tutkimus on osa laajaa WERTE (Water, Energy, Resource and Tailings Efficiency) -tutkimushanketta, joka liittyy läheisesti Outotecin luonnonvarojen kestävään käyttöön tähtäävään strategiaan.

Tutkimuksessa keskitytään vähentämään vedenkulutusta ja jätevesien muodostumista käyttämällä prosessissa tarvittavaa vettä uudelleen useissa eri prosessivaiheissa.

– Vesikiertojen lyhentäminen voi aiheuttaa muutoksia veden laatuun. Kaivosvesi Bisneskeissinä -tutkimuksen yhtenä tavoitteena on korvata vedenkäsittelyn vanhanaikaiset materiaalit uusilla tehokkailla 3D-tulostusmateriaaleilla, Piia Suvio, Outotecin Water Treatment Solutions -johtaja kertoo.

Tutkija Shila Jafarilla on vahva tausta ympäristökemiasta tutkimuslaitoksista ja yliopistoista, mutta PoDoCo-yhteistyö tarjoaa hänelle uudenlaisen mahdollisuuden työskennellä mineraali- ja metalliprosessiteknologiayrityksessä.

Seuraava apurahahakukierros syksyllä 2020

PoDoCo-ohjelman seuraava apurahahakukierros järjestetään 15.9–31.10.2020. PoDoCo -ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Paulon säätiö ja Helsingin Sanomain säätiö sijoittaen yhteensä ohjelmaan vuosittain lähes miljoona euroa. Tämä mahdollistaa arviolta 35 kokovuosiapurahan myöntämisen vuosittain.

PoDoCo-ohjelmaa organisoi DIMECC Oy, joka on Suomen teollisuuden johtava innovaatioalusta. DIMECC on voittoa tavoittelematon yritys, jonka omistaa 67 valmistavan ja digitaalisen teollisuuden yritystä, yliopistoa ja tutkimuslaitosta.

 

PoDoCo-apurahan saaneet keväällä 2020